Declarație de consimțământ

Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” 

cu sediul in IASI,  str. Pompieri nr. 4, bloc 649, scara C, etaj 1, apartament 5, județ IASI,  codul înregistrare fiscala nr. 29552321

Declarație de consimțământ

Prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale este luată la cunoștință și consimțită prin completarea de către fiecare participant a formularului de înscriere la Concursul ROȚI PE GHEAȚĂ.

Sunt de acord ca Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” cu sediul in IASI,  str. Pompieri nr. 4, bloc 649, scara C, etaj 1, apartament 5, județ IASI,  codul înregistrare fiscala nr. 29552321, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în formularul de înscriere Concurs sportiv ROȚI PE GHEAȚĂ, în următoarele scopuri:

 • participare la Concurs sportiv ROȚI PE GHEAȚĂ;
 • publicare date personale pe site-ul concursului in scopul actualizării listei de participanți care va fi vizibila tuturor celor care se înscriu;
 • oferire kit de înscriere;
 • stabilire si publicare clasament.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită/ email către Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”.

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către iasibike@yahoo.com sau in ziua concursului in zona de start.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați e-mail: iasibike@yahoo.com .

Informații Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația în vigoare.

Operatorul

Noi, Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” cu sediul in IASI,  str. Pompieri nr. 4, bloc 649, scara C, etaj 1, apartament 5, județ IASI,  codul înregistrare fiscala nr. 29552321,  reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la e-mail: iasibike@yahoo.com .

Informații cu privire la Procesare

Înregistrarea participanților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înscriere a participanților si/sau consimțământul pentru participare minor.

Pentru ridicarea kitului de participant va trebui sa prezentați un document valabil cu poza dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți sa ne contactați pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

În cazul în care constatați orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

4.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

4.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

4.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

4.5. Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

5.1. Datele cu caracter personal includ elemente de identificare de tipul nume și prenume, numele și prenumele reprezentanților legali, telefon/ fax, adresă de e-mail, data de naștere, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentați.

5.2. Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în următoarele scopuri: informarea participanților la evenimentele sportive/voluntarilor/altor părți interesate despre noutățile de interes pentru organizarea de concursuri, si alte evenimente sportive, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”, pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse de obiectul de activitate sau legea romana.

5.3. Datele personale sunt destinate utilizării exclusive de către Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” și acestea nu vor fi vândute către terți.

5.4. Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” poate sa colecteze și sa prelucreze date cu caracter personal aparținând minorilor, numai cu consimțământul expres si liber exprimat al tutorelui legal

Masuri de securitate a datelor personale prelucrate

6.1. Prezentul document stabilește măsuri tehnice și organizatorice implementate de Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activității sale.

6.2. Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”, o persoană responsabilă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului 679/2016

6.3. Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

6.4. Dacă aveți bănuială că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email iasibike@yahoo.com .

6.5. Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în siguranță a datelor și informațiilor, Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”  a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe anumite direcții de acțiune:

 • Colectarea datelor;
 • Execuția copiilor de siguranță;
 • Instruirea personalului;
 • Sistemele de telecomunicații;
 • Folosirea computerelor;
 • Imprimarea datelor.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

7.1. Cu excepția cazului în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitați ștergerea datelor dvs. personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenția de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.
 • Pentru activitățile fiscale ( operare facturi) vom păstra datele pentru o perioada de 10 ani,

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

8.1. Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de partener al Asociației ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE” .

8.2. Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziție furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.

Organismele publice

9.1. Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Asociatia va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Dispoziții finale

10.1. Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Asociația ”Clubul de Ciclism si Ecologie IASIBIKE”.

BENEFICIAR,

C.C.E. IASIBIKE IASI

Iordana Leahu, Director executiv